Aplikacja Promo-Plan

Promo-Plan to pierwsza na rynku uniwersalna aplikacja służąca do zarządzania procesem szeroko rozumianych promocji.
Dedykowana jest do różnego rodzaju odbiorców: producentów, usługodawców, sieci handlowych, domów mediowych, agencji reklamowych i innych podmiotów, które mają swoją rolę w procesie tworzenia, egzekucji czy ewaluacji działań i produktów promocyjnych.
W odróżnieniu od wielu istniejących wewnętrznych aplikacji, Promo-Plan jest narzędziem uniwersalnym i służy nie tylko do zarządzania procesami wewnątrz firmy, ale również pozwala na włączenie do procesu firm zewnętrznych (jednocześnie zabezpieczając dane firmy).
Aplikacja jest obecnie w fazie rozwoju i wewnętrznych testów. Jeśli chcą Państwo uzyskać zaproszenie do testowania aplikacji prosimy o pozostawienie swoich danych kontaktowych w sekcji kontakt.

Dla producentów i usługodawców

Użytkownikami Promo-Planu w firmie produkcyjnej (dobra konsumpcyjne) są przede wszystkim działy marketingu, marketingu handlowego (trade marketingu) i sprzedaży natomiast w firmie usługowej (usługi dla ludności i usługi dla firm) są przede wszystkim działy marketingu.
Ogromną zaletą aplikacji jest możliwość wyświetlenia równocześnie na ekranie działań marketingowych i sprzedażowych przez wybrany pryzmat np. marki, zastosowanych mediów, sieci handlowej lub kanału sprzedaży. Możemy dzięki temu sprawdzić wewnętrzną spójność tych działań lub porównać działania zaplanowane z ich realizacją.
Promo-Plan pozwala na łatwe dotarcie do różnych dokumentów i danych dotyczących promocji i nowych produktów, ponieważ są one zebrane w jednym miejscu i przypisane do konkretnych akcji. Ponadto mamy możliwość szybkiego generowania indywidualnych raportów podsumowujących działania promocyjne z podziałem na działy, kategorie, marki, kanały sprzedaży, SKU / usługi, typy promocji w dowolnym ujęciu czasowym.
Poza funkcją podstawową czyli zarządzaniem procesem promocji, Promo-Plan może zostać wykorzystany do ewaluacji promocji, usprawnienia komunikacji z przedstawicielami handlowymi w terenie, uproszczenia komunikacji z sieciami detalicznymi, strategicznego planowania promocji w firmie, wprowadzenia nowych produktów na rynek, zarządzania mediami, kontroli egzekucji działań promocyjnych w punkcie sprzedaży i wiele innych.

Dla detalistów

Użytkownikami Promo-Planu w sieci handlowej są przede wszystkim kupcy, specjaliści ds. marketingu i zarządzania kategorią oraz kierownicy hal.
Podstawową zaletą aplikacji jest uproszczenie procesu komunikacji promocyjnej pomiędzy centralą sieci a sklepami. Poprzez nadanie obowiązku pracownikom hal informowania o ekspozycjach promocyjnych w sklepie osiągamy możliwość porównywania zaplanowanych promocji z ich egzekucja w terenie.
Dodatkowo z punktu widzenia sieci, a przede wszystkim kupców, bardzo cenną funkcją Promo-Planu jest automatyzacja procesu planowania zawartości gazetek sieciowych. Oferty promocyjne od producentów są generowane w systemie i mogą być porównywane między sobą przez pryzmat wybranych kryteriów. Akceptacja lub odrzucenie ofert odbywa się w systemie, a następnie oferty są zestawione pod kategoryzację sieci i kupców.
Poza funkcją podstawową czyli zarządzaniem promocjami, Promo-Plan może zostać wykorzystany do ewaluacji gazetek sieciowych, strategicznego planowania gazetek w sieci, zarządzania mediami, kontroli egzekucji działań promocyjnych w sklepach itd.

Dla agencji promocyjnych

Użytkownikami Promo-Planu w agencji promocyjnej są przede wszystkim osoby bezpośrednio zarządzające klientami (Account Managers, Account Executive), które albo przyjmują zaproszenia do projektów inicjowanych przez swoich klientów, albo sami zakładają promocje w systemie i zarządzają projektem promocyjnym.
Z punktu widzenia agencji jedną z najważniejszych funkcji Promo-Planu jest możliwość zaplanowania w czasie wielu działań równolegle, przypisania czasu realizacji i kontrola osób zaangażowanych w projekt. Jednocześnie niezwykle ważna jest możliwość kontroli działań w terenie, wyznaczania indywidualnych celów, raportowania wyników i ewaluacji projektu po jego zakończeniu.
Dzięki temu, że wszystkie dane są wprowadzane na bieżąco, Account Manager może w prosty sposób kontrolować budżet i ma dużą elastyczność działania i reagowania na nieprzewidziane sytuacje.
Poza podstawowymi funkcjami Promo-Plan może również zostać wykorzystany do zarządzania materiałami promocyjnymi (logistyka, raportowanie wykorzystania materiałów, kontrola kosztów).

Kontrola kosztów promocji

Kontrola kosztów promocji

Bieżąca kontrola kosztów i końcowe rozliczanie promocji często przysparza dużych trudności, ze względu na zmiany jakie nastąpiły w trakcie realizacji. Promo-Plan pozwala na stałe monitorowanie kosztów przez wszystkie upoważnione strony a na koniec generuje rozliczenie. Jednocześnie dane kosztowe można w łatwy sposób wyeksportować do innych aplikacji w celu dalszej analizy.

Oszczędność czasu

Oszczędność czasu

Praca w jednym systemie pozwala zaoszczędzić czas, informacja zapisana raz jest dostępna dla wszystkich, nie trzeba jej kopiować i wysyłać np. mailem, wystarczy zaprosić nową osobę do promocji. Poprzez wprowadzanie danych przez wielu użytkowników, unikamy duplikowania pracy oraz potrzeby łączenia danych z kilku różnych źródeł.
Dodatkowo dzięki możliwości zapisywania raz stworzonych schematów działań, przygotowanie każdej kolejnej promocji wymaga znacznie mniej czasu.

Baza wiedzy firmy

Baza wiedzy firmy

Dzięki Promo-Plan wszystkie działania promocyjne wraz z materiałami dodatkowymi zapisywane są w jednej bazie danych, a nie w dziesiątkach katalogów i programów pocztowych pracowników firmy. Dzięki temu wszyscy upoważnieniu użytkownicy mają dostęp do danych archiwalnych i wniosków. Powstała z czasem Baza Wiedzy firmy jest niezastąpionym źródłem informacji zarówno dla zarządu, dla nowych pracowników, czy w przypadku zastępstw w firmie.